Forskjellen på nominell og effektiv rente

By | October 29, 2013

Når du låner penger på dagen, så låner du penger av lånetilbyderen. Det koster penger. Lånetilbyderen ønsker å tjene på at du låner penger av han, og derfor betaler du en rente. Renten er kostnaden på kapital, eller er populært sagt; prisen for penger.

På studentlån og boliglån kan renten være veldig lav, helt ned i noen få prosent.

På forbrukslån er renten langt høyere. Man skiller mellom nominell rente og effektiv rente.

Nominell rente er det årlige beløpet du betaler i prosent i forhold til hva du har utestående på lånet ditt.

Effektiv rente er den nominelle renten pluss gebyrer og andre kostnader på lånet. Som lånetaker har du krav på å få opplyst hva den effektive renten er, og det er denne renten som er interessant, den forteller deg hva lånet faktisk koster.

Den effektive renten kan variere veldig fra lån til lån. Vanlig effektiv rente på forbrukslån ligger på mellom 20-22 prosent, men den kan være både høyere og lavere.

Det er derfor viktig at du setter deg inn i rentebetingelsene hos de ulike lånetilbyderne, før du velger ditt lån på dagen. Under finner du de mest populære lånetilbyderne som kan gi deg lån på dagen.

You haven't connected an Adservice account on the setting page - please connect your Adservice account and try again.